Co to jest katalizator scr

Katalizator SCR w swej budowie przypomina podłużną metalową puszkę. W tej puszce właśnie dochodzi do reakcji spalin z roztworem …

Skrót SCR z angielskiego ‘selective catalytic reduction’ czyli selektywna redukcja katalityczna. Jest to nazwa procesu, który polega na zainicjowaniu reakcji chemicznej, która docelowo ma wytworzyć azot i parę wodną. Do przebiegu i zaistnienia tego procesu niezbędny jest mocznik potocznie znany jako ADBlue.

Katalizator SCR – e-tlumiki.pl

Skrót SCR oznacza Selektywną Redukcję Katalityczną. Katalizatory oparte na tej technologii wprowadzono do użytku w 2006 roku wraz z normą emisji spalin Euro 4. Na początku montowano je w ciężarówkach a od 2012 roku powszechnie pracują w autach osobowych. Od klasycznych urządzeń różnią się po pierwsze tym, że instaluje się je …

Mianem Selective Catalytic Reduction, czyli w skrócie SCR, określa się technologię polegającą na ograniczeniu emisji tlenków azotu NOx oraz …

People Also Searches co to jest katalizator scr

Katalizator SCR Video Answer

Leave a Comment